วันศุกร์ที่ 23 มกราคม เยเรมีย์ 9:1-3 “ผู้เผยพระวจนะเจ้าน้ำตา”

สำหรับผู้ชายแล้ว “การร้องไห้” ถือเป็นการแสดงความอ่อนแออย่างหนึ่ง ดังนั้นเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะถูกสอนว่า เป็นผู้ชายต้องเข็มแข็ง ห้ามร้องไห้ แต่ในความจริง “น้ำตา” หรือ “การร้องไห้” เป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจ โดยเฉพาะความเศร้าโศก ความเสียใจที่ไม่อาจจะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ น้ำตาจึงเป็นเหมือนกับเสียงที่ถูกส่งออกมาว่า จิตใจของเรามีความเศร้าโศกเสียใจมากแค่ไหน เยเรมีย์เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องเสียน้ำตาเป็นจำนวนมาก จนได้รับอีกฉายาหนึ่งว่า “ผู้เผยพระวจนะเจ้าน้ำตา”

Q1  จากพระคัมภีร์ตอนนี้ คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เยเรมีย์ร้องไห้อย่างหนักหน่วง ทั้งกลางวันและกลางคืน น้ำตาแตกเหมือนกับบ่อน้ำ? (ดูข้อ 1ข. 2ข. 3 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า ถ้าเวลานี้พระเยซูคริสต์มองดูชีวิตของคุณ พระองค์ทรงชมเชยคุณว่า เป็นผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อ หรือพระองค์ทรงร้องไห้คร่ำครวญ เพราะการกระทำของคุณ ใช้เวลาอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *