วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม เยเรมีย์ 16:1-4 “ห้ามแต่งงาน”

การเผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าไม่ได้เผยพระวจนะผ่านแค่คำพูดเท่านั้น แต่หลายๆ ครั้งพระเจ้าเผยพระวจนะโดยใช้ “ชีวิตของผู้เผยพระวจนะ” เอง เช่น ชีวิตของโฮเชยา พระเจ้าทรงสั่งให้ท่านแต่งงานกับหญิงที่เจ้าชู้ และวันหนึ่งภรรยาของท่านก็ทิ้งท่านไป เพื่อจะสะท้อนให้เห็นว่า อิสราเอลก็เป็นเหมือนกับหญิงเจ้าชู้ ที่แต่งงานกับพระเจ้า และวันหนึ่งก็ทิ้งพระเจ้าไปหารูปเคารพ ซึ่งชีวิตของเยเรมีย์ก็คล้ายๆ กัน พระเจ้าทรงเผยพระวจนะผ่านชีวิตของเยเรมีย์ โดยสั่งห้ามไม่ให้เยเรมีย์แต่งงาน

Q1  คุณคิดว่า พระเจ้าต้องการจะสอนอะไรจากการที่ห้ามเยเรมีย์แต่งงาน? (ดูข้อ 3-5 ประกอบ)
Q2  การแต่งงานในครอบครัวที่ไม่เชื่อพระเจ้า จะไม่สามารถส่งต่อความเชื่อไปยังลูกหลานได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่การแต่งงานที่สมบูรณ์ พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเห็นการแต่งงานที่ถูกต้อง นั้นคือ การแต่งงานกับคนที่มีความเชื่อเดียวกัน ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะเตรียมคู่พระพรที่มีความเชื่อเหมือนกันให้กับคุณ ถ้าคุณมีแฟน และแฟนยังไม่เป็นคริสเตียน พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังเตือนสติคุณอย่างไร ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ คุณจะถ่ายทอดความเชื่อแบบนี้ให้กับลูกหลานของคุณอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *