วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 1 พงศ์กษัตริย์ 19:1-18 “ตายเสียดีกว่า”

ในบทที่ 18 ได้บันทึกเรื่องราวของเอลียาห์ผู้ซึ่งต่อกรกับผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลจำนวน 500 คน ด้วยตัวของท่านเพียงคนเดียว และในตอนท้ายท่านจัดการประหารชีวิตผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นจนหมดสิ้น และยังอธิษฐานทูลขอให้ฝนที่ไม่ตกมาถึง 3 ปี 6 เดือนกลับมาตกอีกครั้งหนึ่ง แต่ในบทที่ 19 เรื่องราวของเอลียาห์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ท่านอยู่ใน “ภาวะหมดไฟ” จนถึงขนาดร้องเรียกให้ พระเจ้าเอาชีวิตของท่านไปเสีย (ข้อ 4)

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เอลียาห์ผู้เข้มแข็ง กลายเป็นเอลียาห์ผู้อยู่ในภาวะหมดไฟภายในค่ำคืนเดียว? (ดูข้อ 2-3, 10, 14 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า การที่พระเจ้าทรงให้เอลียาห์ได้กินขนมปัง และนอนพักถึง 2 ครั้ง มีส่วนช่วยให้เอลียาห์หลุดพ้นจากภาวะหมดไฟอย่างไร? (ดูข้อ 7 ประกอบ) และคุณจะนำหลักการนี้ไปใช้ป้องกันไม่ให้คุณอยู่ในภาวะหมดไฟไปได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *