วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2 ซามูเอล 16:5-14 “หมดสภาพ”

ใครจะคาดคิดว่า กษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งสามารถพิชิตโกลิอัทด้วยก้อนหินเพียงก้อนเดียว ก็เคยตกอยู่ใน “ภาวะหมดไฟ” และคนที่ทำให้พระองค์ตกอยู่ในภาวะนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลคือ อับซาโลม ลูกชายของตนเองที่ซ่องสุมอำนาจ และประกาศยึดบัลลังก์ของดาวิดในที่สุด (1 ซามูเอล 15) ทำให้ดาวิดหมดสภาพต้องหนีอย่างหัวซุกหัวซุนมาจนถึงตำบลบาฮูริม และที่นี่ดาวิดถูกชายที่ชื่อชิเมอี ด่าว่า และเอาก้อนหินขว้างปา แต่ดาวิดไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างไร จนอาบีชัยผู้เป็นทหารของดาวิดโกรธ และขออาสาไปตัดหัวชิเมอี (ข้อ 9)

Q1  กษัตริย์ดาวิดตอบสนองต่อคำร้องขอของอาบีชัยอย่างไร จึงทำให้เรารู้ว่าพระองค์กำลังอยู่ใน “ภาวะหมดไฟ”? (ดูข้อ 10, 11, 14 ประกอบ)
Q2  ดูเหมือนว่ากษัตริย์ดาวิดจะรู้ตัวว่า ตนเองกำลังเข้าสู่ “ภาวะหมดไฟ” ดาวิดพยายามที่จะหาหนทางกลับคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดด้วยวิธีการอย่างไร? (ดูข้อ 12, 14 ประกอบ) และคุณจะนำวิธีการนี้ไปใช้อย่างไรในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *