วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ มาระโก 1:35-39 “ไปยังที่เปลี่ยว”

จากข้อ 32-34 เราพบว่า พระเยซูคริสต์ทรงทำการรักษาโรค และขับผีแม้กระทั่งพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในข้อ 21 เราจะพบว่า พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาตั้งแต่เช้า เรียกได้ว่าพระองค์ทรงกระทำพันธกิจตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำซึ่งดูเหมือนว่างานที่ต้องทำนั้นไม่มีวันหมด เพราะในข้อ 36 ซึ่งเป็นเช้าวันใหม่ผู้คนต่างก็พากันมาหาพระองค์แล้ว

Q1  ถึงแม้ว่า พระเยซูคริสต์จะมีพันธกิจและการงานที่ต้องทำมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงกระทำไม่เคยขาดคือ? (ดูข้อ 35)
Q2  คุณคิดว่า การอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ส่งผลอย่างไรต่อการตัดสินใจเลือกที่จะไปประกาศในที่อื่น (ข้อ 38) แทนที่จะหยุดอยู่ที่ตรงนี้และรักษาคนที่มาเข้าคิวรอพบกับพระองค์ (ข้อ 36)? คุณเรียนรู้อะไรบ้างจากการตัดสินใจของพระเยซูคริสต์ในเรื่องนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *