วันพุธที่ 4 มีนาคม เอเฟซัส 4:26 “อย่าทำบาป”

ปัญหาต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในปัญหาความขัดแย้งคือ “ความโกรธ” และความโกรธที่ว่านี้มักจะมาพร้อมกับการโต้ตอบที่รุนแรง และขาดการยับยั้งชั่งใจ และในบางครั้งผลที่ตามมาอาจจะเลวร้ายถึงกับเสียชีวิตกันเลยทีเดียว เหมือนกับที่เราได้เห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์กันบ่อยๆ

Q1  “จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่” พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสอนอะไรเราเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง?
Q2  มีคนบอกว่า เวลาคนโกรธ แล้วมักจะขาดสติ ควบคุมตนเองไม่ได้ เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว ความโกรธ อาจจะทำให้เราขาดสติ (คิดไม่รอบคอบ) แต่เรายังควบคุมตนเองได้ เรามีสิทธิที่จะเลือกทำตามอารมณ์ของเราที่โกรธ หรือเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ เหมือนกับที่พระเจ้าเตือนคาอินที่โกรธน้องว่า
6พระเจ้าจึงตรัสถามคาอินว่า “เจ้าโกรธเคืองหน้าบูดบึ้งอยู่ทำไม 7ถ้าเจ้าทำดี เราก็จะพอใจรับเจ้ามิใช่หรือ ถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู อยากตะครุบเจ้า เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้” (ปฐมกาล 4:6-7) อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อมีข้อขัดแย้งกับผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *