หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2015

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สถานการณ์ความรุนแรงของโลก โดยเฉพาะเรื่องการก่อการร้ายของกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัฐอิสลามไอเอส (Islamic State) หรือ ไอซิส (ISIS) ที่มีคลิปฆ่าตัวประกันออกมาเรื่อยๆ กลุ่มอัลชาบับ ในโซมาเลีย ที่ขู่จะโจมตีแบบข้ามทวีปในแคนาดา อังกฤษและฝรั่งเศส กลุ่มมูจาฮีดีนในเคนย่า โดยกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้พยามยามที่จะก่อวินาศกรรมในทุกๆ มุมโลก มีเด็กและคนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยที่เดินทางเข้าไปร่วมกลุ่มก่อการร้าย
2.สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารพม่าที่โกกาง ที่มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก มีคนอพยพเข้าจีนหลายหมื่นคน คุณจันทวรรณ (ไก่) กับคุณจงเจี้ยนเหว่ย และลูกๆ ต้องอพยพออกมา ขอพระเจ้าทรงดูแลความปลอดภัยของทั้งครอบครัว3.สมาชิกคริสตจักรพระคุณทุกคนจะมี “การสำแดงชีวิต” มากขึ้นโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริตจักร และการอุทิศตัวในการเป็นสาวกแท้ โดยมีการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างตามมาตรฐานของพระคัมภีร์ แตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า
4.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายในการสร้างโบสถ์ที่มีเข้ามาอย่างเพียงพอ อธิษฐานเผื่อคณะกรรมการก่อสร้างที่จะจัดสรร และใช้เงินในการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเผื่อการตกแต่งภายใน การซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่โกดัง ให้ทุกอย่างเสร็จตามตารางเวลาที่ได้วางแผนไว้ และมีความปลอดภัย
5.ค่ายคริสตจักร 24-7” วันที่ 30,31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน โดยจะจัดขึ้นที่ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งจะเน้นการสำแดงชีวิตคริสเตียนที่สามารถมองเห็นได้ในทุกๆ ด้าน อธิษฐานเผื่อวิทยากร (อ.ไคเหมินชง) คณะกรรมการค่ายในการเตรียมงาน และสมาชิกทุกคนที่จะจัดเวลาไปร่วมค่ายร่วมกัน
6.อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วย – คุณทัศนีย์ คุณสุกิจ คุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณกอบกาญจน์ และผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *