วันจันทร์ที่ 27 เมษายน มาระโก 9:38-41 “น้ำถ้วยหนึ่ง”

แม้แต่ยอห์นซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพระเยซู และน่าจะเป็นคนที่พระเยซูรักมากคนหนึ่ง ก็ยังมีความคิดอยากเป็นใหญ่เป็นโต ไม่อยากเห็นใครได้ดิบได้ดี เมื่อเขารู้มีบางคนทำการอัศจรรย์ในนามของพระเยซู ยอห์นได้เข้าไปหา บอกให้หยุดทำ และมาติดตามพระเยซูเหมือนที่เขาได้ทำอยู่ แต่คนเหล่านั้นไม่ทำตาม ยอห์นจึงมาฟ้องพระเยซู

Q1  พระเยซูตอบสนองอย่างไรต่อคำฟ้องของยอห์น? (ดูข้อ 39-41 ประกอบ)
Q2  “ผู้ใดจะเอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่ม เพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์” อะไรคือ “น้ำถ้วยหนึ่ง” ที่คุณจะมีส่วนสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าที่คุณรู้จัก?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *