วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 1 พงศ์กษัตริย์ 17:17-24 “หญิงม่ายชาวศาเรฟัท II”

อยู่ต่อมาลูกชายของหญิงม่าย และล้มป่วยจนเสียชีวิต ทำให้หญิงม่ายคนนี้ตัดพ้อต่อว่า เอลียาห์และพระเจ้าว่า “โอ คนของพระเจ้า เจ้าข้า ฉันมีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน ท่านได้มาหาฉัน เพื่อฟื้นให้ทรงระลึกถึงความผิดของฉัน และกระทำให้บุตรของฉันตาย” (ข้อ 18)

Q1  เอลียาห์ตอบสนองต่อคำตัดพ้อต่อว่าของหญิงม่ายอย่างไร? (ดูข้อ 19-21 ประกอบ) และผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอย่างไร? (ดูข้อ 22-24 ประกอบ)
Q2  สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้หญิงม่ายรู้ว่าเอลียาห์คือ “คนของพระเจ้า” และ “พระวจนะของพระเจ้าอยู่ที่ปากของท่าน” คุณจะทำให้คนที่อยู่รอบๆ ข้างคุณรู้ได้อย่างไรว่า “คุณคือคนของพระเจ้า” และ “มีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในการดำเนินชีวิตของคุณ” เสมอ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *