วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2 พงศ์กษัตริย์ 4:1-7 “น้ำมันที่เต็มไห”

หญิงม่าย และลูกกำพร้าในแผ่นดินอิสราเอลเป็นชีวิตที่ยากลำบาก เพราะชีวิตของผู้หญิงหลังจากที่แต่งงานแล้ว ชีวิตของเธอฝากไว้กับสามี เพราะมีเพียงผู้ชายเท่านั้นมีสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดิน และทรัพย์สินต่างๆ ดังนั้นเมื่อสามีเสียชีวิต หญิงม่ายและลูกกำพร้าถ้าไม่มีใครในครอบครัวของสามีมารับช่วงดูแลต่อ ชีวิตของเธอจะยากลำบากมาก จะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัยการเก็บข้าวที่ตกในนา หรือผลไม้ที่ตกหล่นในสวน หรือไม่ก็ขอทานจากผู้คน และในเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสาร เพราะหญิงม่ายที่มีปัญหาคือ ภรรยาของผู้เผยพระวจนะ (ผู้รับใช้ของพระเจ้า) ที่สำคัญลูกทั้งสองคนกำลังจะถูกจับไปเป็นทาสเพื่อชดใช้หนี้

Q1  เอลีชาตอบสนองต่อคำร้องขอให้ช่วยของหญิงม่ายผู้เป็นภรรยาของผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร? (ดูข้อ 2- 7 ประกอบ)
Q2  คุณจะมีส่วนเป็น “น้ำมันที่เต็มไห” เพื่อดูแลผู้รับใช้เต็มเวลา และครอบครัวของผู้รับใช้เต็มเวลาได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *