วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 1 พงศ์กษัตริย์ 19:19-21; 2พงศ์กษัตริย์ 2:1-14 “ผู้สืบทอด”

คนที่มาทำหน้าที่ต่อจากเอลียาห์คือ เอลีชา โดยท่านไม่เพียงรับการถ่ายทอดเฉพาะหน้าที่เท่านั้น แต่ท่านยังได้รับถ่ายทอดฤทธิ์เดชของเอลียาห์ เหมือนกับที่ลูกชายคนโตได้รับมรดกจากพ่อที่เสียชีวิตไป (ได้รับมรดกเป็น 2 เท่า) วันนี้เราจะมาดูกันว่า เอลีชาเป็นผู้สืบทอดที่ดีอย่างไร

Q1  ชีวิตของเอลีชาที่ติดตามเอลียาห์ตั้งแต่วันแรก จนถึงนาทีสุดท้ายในชีวิตของเอลียาห์สะท้อนให้เห็นถึง “การเป็นผู้สืบทอดที่ดี” อย่างไร? (ดู 1พงศ์กษัตริย์ 19:21, 2พงศ์กษัตริย์ 2:2, 4, 6 ประกอบ)
Q2  ในฐานะที่คุณเป็นคริสเตียน คุณจะเป็น “ผู้สืบทอดความเชื่อที่ดี” อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *