วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน โยชูวา 1:1-9 “ผู้นำคนใหม่”

หลังจากที่โมเสสเสียชีวิต พระเจ้าทรงเลือกและเรียกผู้นำคนใหม่ “โยชูวา” ผู้ซึ่งเป็นมือขวาของโมเสส โยชูวาได้รู้ได้เห็นเรื่องราวต่างๆ มากมาย ทั้งการเป็นทาสในอียิปต์ การออกมาจากอียิปต์ การทำสงคราม การกบฏของอิสราเอล และการวนเวียนในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปี โยชูวาอยู่ในตำแหน่งที่รับคำสั่งและทำตามสิ่งที่โมเสสบอกมาโดยตลอด แต่วันนี้ชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไป

Q1  พระเจ้าทรงหนุนน้ำใจโยชูวาอย่างไรสำหรับการต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำคนใหม่? (ดูข้อ 2, 5-9 ประกอบ)
Q2  “เราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใด เราจะอยู่กับเจ้าฉันนั้น เราจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเจ้าเสีย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด” หนุนใจคุณอย่างไรในการเติบโตฝ่ายวิญญาณ? ถ้าคุณเป็นผู้นำในคริสตจักร / มัคนายก / ผู้นำกลุ่มเซล พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณทำหน้าที่ของผู้นำต่อไปได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *