วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม โยชูวา 9:16-27 “ชาวกิเบโอน II”

โยชูวาและชนชาติอิสราเอลมารู้ความจริงว่า คนที่พวกเขาทำพันธสัญญาด้วย เป็นคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนั้น เป็นกลุ่มคนที่จะต้องถูกทำลายด้วย แต่ด้วยคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในพระนามของพระเจ้า ทำให้โยชูวาและชนชาติอิสราเอลจะต้องยอมไว้ชีวิตชาวกิเบโอน

Q1  แม้ว่าชาวกิเบโอนจะไม่ต้องถูกทำลายและเสียชีวิต แต่พวกเขาได้รับผลลัพธ์อย่างไรจากการใช้อุบายหลอกลวง? (ดูข้อ 23, 27ประกอบ)
Q2  แม้ว่า โยชูวาและชนชาติอิสราเอลจะผิดพลาดในเรื่องการตัดสินใจทำพันธสัญญากับชาวกิเบโอน โดยไม่ปรึกษาพระเจ้าก่อน แต่พวกเขาก็รักษาคำพูดเพื่อจะไม่ทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม คุณจะนำความจริงในเรื่องนี้ไปใช้อย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *