วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม โยชูวา 11:1-15 “กองทัพมหึมา”

ชัยชนะของโยชูวาและชนชาติอิสราเอลเหนือหัวเมืองต่างๆ ทำให้เกิดการรวมตัวของเมืองที่เหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นเมืองมาโดน เมืองชิมโรน เมืองอัคชาฟ เมืองในแถบเทือกเขาตอนเหนือ เมืองที่อาราบาห์ เมืองคินเนเรท เมืองที่เนินเชเฟลาห์ เมืองในที่สูงโดร์ รวมทั้งคนคานาอันที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตก คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนเยบุส และคนฮีไวต์ จนกลายเป็นกองทัพมหึมา และมีจำนวนมากเหมือนดังทรายที่ชายทะเล คือ เยอะมากจนนับไม่ไหว แถมยังมีรถม้า และรถรบอีกด้วย (ข้อ 4) โดยกองทัพมหึมานี้มีเป้าหมายเดียวกันคือ ทำลายโยชูวาและชนชาติอสิราเอล

Q1  มีสาเหตุสำคัญอย่างน้อย 2 ประการที่ทำให้โยชูวาและชนชาติอิสราเอลมีชัยชนะเหนือกองทัพมหึมา คือ? (ดูข้อ 6, 7, 9, 15 ประกอบ)
Q2  อะไรคือ “กองทัพมหึมา” ที่คุณเผชิญหน้าอยู่? และคุณจะนำแบบอย่างชีวิตของโยชูวาไปใช้ในการจัดการ “กองทัพมหึมา” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *