วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม โยชูวา 10:29-43 “กวาดล้างเมืองที่เหลือ”

เนื้อหาพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงสงครามระหว่างโยชูวาและชนชาติอิสราเอลกับเมืองต่างๆ ที่เหลืออยู่ รวมทั้งเมืองของเจ้าเมืองทั้ง 5 ด้วย โดยเป็นสงครามที่โยชูวาและชนชาติอิสราเอลทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ทุกประการคือ “ทำลายทุกสิ่งที่หายใจ” (ข้อ 40)

Q1  มีเมืองที่ถูกโยชูวาและชนชาติอิสราเอลทำลายไปทั้งหมดกี่เมือง? (ดูข้อ 29, 31, 34, 36, 38 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า ชัยชนะที่เกิดขึ้นเหนือเมืองต่างๆ เหล่านี้เป็นเพราะอะไร? (ดูข้อ 30, 32, 42 ประกอบ) และคุณจะนำความจริงในเรื่องนี้มาใช้กับ “สงคราม” ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *