วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม ลูกา 2:41-52 “มารีย์”

แน่นอนว่า มารีย์เป็นแม่ และเป็นหญิงที่พระคัมภีร์ได้บอกว่า เป็นสตรีที่ได้รับการโปรดปราน เป็นผู้ที่ได้รับพร เป็นผู้ที่เป็นสุข เพราะเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดพระเยซู แต่ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตการเป็นแม่ของเธอจะสะดวกสบาย หรือมีทางลัดในการเลี้ยงดูพระเยซู มารีย์เลี้ยงพระเยซูเหมือนกับที่แม่ทุกๆ คนจะเลี้ยงลูก และดำเนินชีวิตตามปกติเหมือนคนอิสราเอลทั่วๆ ไป รวมถึงการถ่ายทอดความเชื่อให้กับพระเยซูด้วยการพาพระองค์ไปที่กรุงเยรูซาเล็มในช่วงเทศกาลปัสกา

Q1  เมื่อมารีย์รู้ว่า พระเยซูไม่ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับตน มารีย์รู้สึก และตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร? (ดูข้อ 44, 45, 48, 51 ประกอบ)
Q2  มารีย์เลี้ยงดูพระเยซูให้เติบโตขึ้นทั้งในด้านสติปัญญา ร่างกาย และเป็นที่รักของคนทั่วไป และเป็นที่รักของพระเจ้า (ข้อ 52) ถ้าคุณเป็นแม่ คุณจะเลี้ยงดูให้ลูกของคุณเติบโตขึ้นในทุกๆ ด้าน และเป็นที่รักของคนทั่วๆ ไปและของพระเจ้าอย่างไร? ถ้าคุณเป็นสามี คุณจะมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกอย่างไร? ถ้าคุณเป็นลูก โปรดจำไว้ว่า คุณแม่คุณพ่อมีเป้าหมายที่อยากเห็นคุณเติบโตขึ้นในทุกๆ ด้าน และเป็นที่รักของคนและพระเจ้า หาเวลาที่จะขอบคุณคุณแม่และคุณพ่อของคุณ และอธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *