วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ยอห์น 1:35-42 “สาวกพวกแรก”

หลังจากที่พระเยซูรับบัพติสมาจากยอห์น พระองค์ก็เริ่มต้นพันธกิจ และพันธกิจแรกที่พระองค์ทำคือ การเรียกให้คนติดตามพระองค์ เป็นสาวกของพระองค์ โดยสาวกพวกแรกคือ อันดรูว์ และซีโมน (พี่ชาย)

Q1  คำว่า “ท่านหาอะไร” “ท่านอยู่ที่ไหน” “มาดูเถิด” และ “เราได้พบพระเมสสิยาห์แล้ว” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการติดตามเป็นสาวกของพระเยซู?
Q2  การเป็นสาวกของพระเยซูเป็นเรื่องของกระบวนการ ไม่ได้เกิดขึ้นภายในค่ำคืนเดียว คุณได้ทำอะไรบ้างเพื่อจะติดตาม และเป็นสาวกที่ดีของพระเยซู?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *