วันพุธที่ 23 กันยายน ยอห์น 7:10-24 “อย่าตัดสินตามที่ตามองเห็น”

พระเยซูได้ตามไปในเทศกาลอยู่เพิงแบบลับๆ แต่ดูเหมือนว่า ในเวลานั้นทุกคนต่างก็เฝ้ามองหาแต่พระองค์ เพื่อจะดูว่า พระเยซูจะสอน หรือจะทำหมายสำคัญอะไรบ้างในเทศกาลสำคัญนี้ ที่ทุกๆ คนมารวมตัวอยู่ด้วยกัน ซึ่งมีคนที่ชื่นชอบพระเยซู และมีคนที่ไม่ชื่นชอบพระองค์ (ข้อ 12) และเมื่อพระเยซูยืนขึ้นสั่งสอนในพระวิหาร ก็มีคำถามเกิดและข้อสงสัยเกิดขึ้นว่า “คนนี้จะรู้พระธรรมได้อย่างไร ในเมื่อไม่เคยเรียนเลย”(ข้อ 16) และอาจจะมีเบื้องหลังที่รู้ว่า พระองค์เป็นลูกช่างไม้ ไม่ได้เกิดในตระกูลเลวี หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับพระวิหาร หรือการศึกษาพระคัมภีร์ ซึ่งพระเยซูรู้ว่า คำถามนี้ถูกถามขึ้นเพื่อหมายจะใช้เป็นข้ออ้างเพื่อฆ่าพระองค์ (ข้อ 19)

Q1  พระเยซูตอบคำถามและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นอย่างไร? (ดูข้อ 16, 17, 18, 24 ประกอบ)
Q2  พระเยซูทรงถูกตัดสินอย่างไม่ยุติธรรม และพระองค์ทรงเตือนสติพวกเขาว่า “อย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอก แต่จงตัดสินอย่างยุติธรรมเถิด” คุณจะนำคำเตือนสตินี้ไปใช้ในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *