วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ยอห์น 7:25-31 “เชื่อ & ไม่เชื่อ I”

เนื้อหาในพระธรรมยอห์นเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเกี่ยวกับสองสัปดาห์สุดท้ายในชีวิตของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม ดังนั้นจะมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง และบ่อยครั้งว่า ตกลงพระเยซูเป็นพระมาซีฮาหรือเป็นพระผู้ช่วยรอดที่จะมาปลดปล่อยชนชาติ หรือเปล่า? เรียกได้ว่า มีทั้งฝั่งที่เชื่อ และฝั่งที่ไม่เชื่อ

Q1  ฝั่งที่ไม่เชื่อว่า พระเยซูเป็นพระมาซีฮา ยกเหตุผลอะไรมาสนับสนุนความคิดของตน? (ดูข้อ 25, 26, 27 ประกอบ) และฝั่งที่เชื่อว่า พระเยซูเป็นพระมาซีฮา ยกเหตุผลอะไรมาสนับสนุนความคิดของตน? (ดูข้อ 31 ประกอบ)
Q2  ถ้ามีคนมาถามคุณว่า ทำไมคุณถึงเชื่อว่า “พระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอด” คุณจะตอบอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *