วันศุกร์ที่ 25 กันยายน ยอห์น 7:32-52 “เชื่อ & ไม่เชื่อ II”

ดูเหมือนว่า ความขัดแย้งเริ่มขยายวง และทวีความเข้มข้นมากขึ้น มีการพยายามจะจับพระเยซู (ข้อ 32) ซึ่งพระองค์ก็รู้ และก็บอกว่า ยังไม่ถึงเวลา และจะไม่มีใครตามหาพระองค์เจอ เพราะพระองค์จะกลับไปหาพระบิดา (ข้อ 33-36) นอกจากนี้พระเยซูยังสอนย้ำอีกครั้งในเกี่ยวกับ อาหารแห่งชีวิต และน้ำธำรงชีวิต (ข้อ 37-39)

Q1  ฝั่งที่ไม่เชื่อว่า พระเยซูเป็นพระมาซีฮา ยกเหตุผลอะไรมาสนับสนุนความคิดของตน? (ดูข้อ 41, 48, 49, 52 ประกอบ) และฝั่งที่เชื่อว่า พระเยซูเป็นพระมาซีฮา ยกเหตุผลอะไรมาสนับสนุนความคิดของตน? (ดูข้อ 42, 46, 51 ประกอบ)
Q2  คำพูดของนิโคเดมัสที่ว่า “กฎหมายของเราตัดสินคนใดโดยที่ยังไม่ได้ฟังเขาก่อน และรู้ว่าเขาได้ทำอะไรบ้างหรือ?” หมายถึง “อย่าถึงด่วนตัดสิน โดยไม่ฟังความให้ครบ” ในอีกมุมหนึ่งถ้าคุณกำลังประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู และถูกปฏิเสธหรือต่อต้าน อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า เขาจะไม่เชื่อ อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณมีความอดทนที่จะฟัง และมีสติปัญญาในการประกาศ และนำคนเหล่านั้นมาเชื่อพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *