วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ยอห์น 11:1-16 “ลาซารัส I”

มีคนส่งข่าวมาบอกพระเยซูว่า ลาซารัส ซึ่งเป็นน้องชายของมารีย์และมารธากำลังป่วยหนัก (น่าจะใกล้เสียชีวิต) โดยครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่พระเยซูใกล้ชิดและรักมากครอบครัวหนึ่ง (ข้อ 5) ซึ่งในการเดินทางไปเยี่ยมลาซารัส เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะจะต้องเข้าไปในแคว้นยูเดีย เพราะในเวลานั้นคนยิวกำลังหาโอกาสที่ฆ่าพระเยซู (ข้อ 8)

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราค่อนข้างชัดเจนว่า ลาซารัสตายก่อนที่จะพระเยซูคริสต์จะไปถึง (ข้อ 14) แต่ทำไมพระเยซูยังตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมลาซารัส? (ดูข้อ 4, 15 ประกอบ)
Q2 “เพื่อให้พระบุตรของพระเจ้าทรงได้รับเกียรติ” (ข้อ 4) คำพูดประโยคนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณที่กำลังดำเนินชีวิตท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *