วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ยอห์น 13:1-20 “เป็นแบบอย่าง”

พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะถึงเทศกาลปัสกา ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับพระเยซู เพราะใกล้จะถึงเวลาที่พระเยซูจะถูกจับ ถูกตรึงบนไม้กางเขน ก่อนจะกลับไปหาพระบิดา พระองค์จึงทรงใช้เวลาในช่วงสุดท้ายนี้กับสาวกทั้ง 12 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่พระองค์ทรงรักอย่างถึงที่สุด (ข้อ 1)

Q1  พระเยซูทรงกระทำในสิ่งที่ทำให้สาวกของพระองค์แปลกใจอย่างถึงที่สุดนั้นคือ “ล้างเท้า” สาวกของพระองค์   พระเยซูทรงมีเหตุผลอะไรที่ทำเช่นนั้น? (ดูข้อ 8, 13-17 ประกอบ)
Q2  มี “แบบอย่าง” อะไรบ้างในชีวิตของพระเยซู ที่คุณอย่างจะเลียนแบบและทำตาม? อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงที่จะมีมาจากพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *