วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม เอเฟซัส 6:10-20 “การทดลอง & ยุทธภัณฑ์”

มารซาตานทดลอง และล่อลวงมนุษย์มาตั้งแต่ในยุคอาดัม และเอวา   มันพยายามที่จะล่อลวงให้คนของพระเจ้าหันหลังให้กับพระเจ้า เลิกเชื่อ เลิกติดตามพระองค์   ซึ่งมารซาตานได้ทำงานของมันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายพันปีจนถึงปัจจุบัน   แน่นอนว่า ถ้าเปรียบเป็นสงคราม มารซาตานต้องมีแผนการต่าง ๆ มากมายในการทดลองและล่อลวงเรา เปาโลเองก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงเรียกร้องให้ผู้เชื่อ หรือ คริสเตียนสวม “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า” ในการต่อสู้กับมารซาตาน และการทดลองที่จะเกิดขึ้น

Q1  “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า” มีอะไรบ้าง? (ดูข้อ 14, 15, 16, 17, 18 ประกอบ)
Q2  คุณจะเตรียมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าให้ครบถ้วนได้อย่างไรในชีวิตของคุณ เพื่อคุณจะพร้อมที่จะต่อสู้กับการทดลองที่จะเข้ามาในแต่ละวัน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *