วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ยากอบ 4:13-17

สัปดาห์นี้เราจะกลับมาเฝ้าเดี่ยวผ่านวิธีการใคร่ครวญด้วยกัน โดยเราจะพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมในปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบ และเร่งด่วนในทุกๆ เรื่อง ทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งในสังคมออกมาเรียกร้องให้ คนเรามีชีวิตที่ช้าลง หรือที่เรียกกันว่า Slow Life เราจะใคร่ครวญจากพระธรรมยากอบ 4:13-17 ด้วยกัน โดยจะเป็นการคิดถึง Slow Life ที่เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิต และชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน      ยากอบ 4:13-17

ในการใคร่ครวญ คุณจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงภาพโดยรวมของพระคัมภีร์ตอนนั้น รวมทั้งมีจิตใจที่สงบ ดังนั้นใช้เวลานี้สงบใจลงต่อพระพักตร์ของพระเจ้า อธิษฐานขอพระเจ้าคุณมีสติ มีความตั้งใจ และมีความจดจ่อต่อพระวจนะของพระเจ้าที่คุณกำลังใคร่ครวญตลอดสัปดาห์นี้

13 นี่แน่ะท่านที่พูดว่า “วันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้น และจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่ง และจะค้าขายได้กำไร”
14 แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า
ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป
15 แทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรจะพูดว่า
“ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะมีชีวิตอยู่ และจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น”
16 ตามความจริงท่านทั้งหลายโอ้อวดด้วยความทะนงตน การโอ้อวดทุกอย่างเช่นนี้เป็นความชั่ว
17 เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำ คนนั้นจึงมีบาป

Q1  อธิษฐาน และอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับบทเรียนอะไรบ้าง ค่อยๆ ปล่อยให้ความคิดของคุณไหลไปกับพระคำของพระเจ้าที่คุณได้อ่านไป
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้ และขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณในการใคร่ครวญตลอดสัปดาห์นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *