วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน ยอห์น 19:1-16 “ถูกตัดสิน III”

ปีลาตได้ยืนข้อเสนอกับพวกคนยิวว่า จะให้ปล่อย “พระเยซู” (ผู้ที่ไม่มีความผิด) หรือ “บารับบัส” (โจรกบฏ และฆ่าคนตาย) แต่ผู้คนในเวลานั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ให้ตรึงพระเยซูเสีย” และ “ปล่อยบารับบัส” แม้ปีลาตจะพยายาหาโอกาสที่จะปล่อยพระเยซู (ข้อ 12) แต่ประชาชนก็ยังยืนยันและเรียกร้องเหมือนเดิมคือ ให้ตรึงพระเยซูเสียที่กางเขน

Q1  ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึง พระองค์ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใดบ้าง? (ดูข้อ 1-2, 5, 6, 14-15 ประกอบ)
Q2  ปีลาตซึ่งเป็นคนต่างชาติเรียกพระเยซูว่า “กษัตริย์ของชาวยิว” ในขณะที่คนยิวพูดว่า “เว้นแต่ซีซาร์แล้ว เราไม่มีกษัตริย์” สำหรับคุณแล้วคุณรู้จักพระเยซูในฐานะใด “กษัตริย์” หรือ “ใครก็ไม่รู้”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *