วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ สุภาษิต 18:24 “เพื่อน”

มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็นเพื่อน แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง

Q1 คำว่า “แสร้งทำ” และ “ใกล้ชิด” สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น “เพื่อนแท้” หรือ “มิตรแท้” อย่างไร?
Q2 คุณจะเป็น “เพื่อนแท้” ต่อคนที่อยู่รอบๆ ข้าง และพี่น้องในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เลวีนิติ 26-27  มาระโก 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *