วันอังคารที่ 8 มีนาคม สุภาษิต 3:5-6 “ไว้วางใจ”

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง
จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า
และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น

Q1 “การวางใจ” และ “การยอมรับรู้” ในพระเจ้า จะทำงานร่วมกับ “การพึ่งพาความรอบรู้” ของตนเองได้อย่างไร?
Q2 อะไรคือ สาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถไว้วางใจ และยอมรับรู้พระเจ้าในทุกกรณีในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เฉลยธรรมบัญญัติ 5-7 มาระโก 11:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *