วันพุธที่ 9 มีนาคม สุภาษิต 18:21 “ลิ้น”

“ความตายความเป็น อยู่ที่อำนาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน”

Q1 คุณคิดว่า “อำนาจของลิ้น” (คำพูด) สามารถกำหนดความเป็นความตายของคนอย่างไร?
Q2 คำพูดของคุณจะเป็น “ความตาย” หรือ เป็น “ชีวิต” สำหรับคนที่อยู่รอบๆ ข้างได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เฉลยธรรมบัญญัติ 8-10 มาระโก 11:19-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *