วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม สุภาษิต 12:18 “คำพูดพล่อยๆ”

“มีบางคนที่คำพูดพล่อยๆ ของเขาเหมือนดาบแทง
แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้”

Q1 คุณเคยมีประสบการณ์ในการถูกทำร้าย ทำให้บาดเจ็บ (ใจ) ด้วยคำพูดแบบไหน? และจากใคร?
Q2 คุณจะทำให้คำพูดของคุณ เป็น “ลิ้นของของปราชญ์ที่นำการรักษา” (หนุนใจ) สำหรับคนอื่นๆ ที่ได้รับบาดเจ็บเพราะลิ้นพล่อยๆ ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี โยชูวา 1-3   มาระโก 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *