วันพุธที่ 6 เมษายน อพยพ 14:13-14 “ทรงรบแทนท่าน”

โมเสสจึงเตือนประชากรว่า “อย่ากลัวเลย มั่นคงไว้
คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้า
ซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์
ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้ แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลย
พระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิด”

Q1 ถ้าคุณเป็นประชากรชาวอิสราเอล และได้ยินสิ่งที่โมเสสพูด คุณจะคิดและมีความรู้สึกอย่างไร?
Q2 ถ้าตอนนี้คุณกำลังทำ “สงคราม” กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ คุณจะให้พระเจ้ามีส่วนในการรบ “แทนคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 ซามูเอล 4-6   ลูกา 9:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *