วันอังคารที่ 26 เมษายน 1 เปโตร 5:8 “กัดกินได้”

ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่าน
คือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

Q1 คุณคิดว่า ที่ผ่านมามารได้ “กัดกิน” ชีวิตของคุณด้วยวิธีการอย่างไร?
Q2 ทำอย่างไรที่คุณจะไม่เป็นบุคคลที่มารจะ “กัดกินได้” อีกต่อไป?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  2 ซามูเอล 23-24      ลูกา 19:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *