วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม มัทธิว 7:24-25 “บนศิลา”

“เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา และประพฤติตาม
เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา
ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น
แต่เรือนมิได้พังลง เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ “หลักการ” ในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?
Q2 คุณจะทำอย่างไรให้ชีวิตของคุณตั้งอยู่บน “ศิลา” และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับ “ฝนและลมพายุ” ที่จะเข้ามาในชีวิต?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี 2 พงศาวดาร 17-18   ยอห์น 13:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *