วันพุธที่ 8 มิถุนายน โคโลสี 3:2 “สิ่งที่อยู่เบื้องบน”

จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก

Q1 อะไรคือ “สิ่งที่อยู่เบื้องบน” และ “สิ่งที่อยู่ที่แผ่นดินโลก” สำหรับคุณ?
Q2 ทำอย่างไรที่คุณจะ “เอาใจใส่” ในสิ่งที่อยู่เบื้องบนมากกว่าสิ่งที่อยู่ที่แผ่นดินโลก?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   2 พงศาวดาร 30-31     ยอห์น 18:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *