วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม ยอห์น 15:12 “รักพี่น้อง”

“พระบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เราได้รักท่าน”

Q1 อะไรคือ เหตุผลที่เราต้อง “รักพี่น้อง” (คริสเตียน) ของเรา?
Q2 อะไรคือ “สาเหตุสำคัญ” ที่ทำให้คุณไม่สามารถรักพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรพระคุณได้? พระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  สดุดี 1-3   กิจการ 17:1-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *