วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม ยอห์น 15:4 “เข้าสนิท”

จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน
แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด
ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น

Q1 ทำไมเราที่เป็น “คริสเตียน” จะต้องมี “ชีวิตที่เข้าติดสนิท” กับพระเจ้า?
Q2 คุณยัง “ขาด” ชีวิตที่เข้าติดสนิทกับพระเจ้าในด้านใดบ้าง และคุณจะทำอย่างไรให้มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 20-22   กิจการ 21:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *