วันพุธที่ 10 สิงหาคม กาลาเทีย 6:6 “สิ่งที่ดี”

ส่วนผู้ที่รับคำสอน จงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิด

Q1 อะไรคือ “สิ่งที่ดี” ที่ผู้ที่รับคำสอน ควรจะแบ่งให้กับผู้ที่สอน?
Q2 ในฐานะที่คุณเป็นนักเรียนรวีฯ/สมาชิก คุณจะแบ่งปัน “สิ่งที่ดี” ให้กับครูรวีฯ/ผู้นำกลุ่มเซล/อาจารย์ของคุณอย่างไร? และในฐานะที่คุณเป็นครูรวีฯ/ผู้นำกลุ่มเซล/อาจารย์ คุณจะมอบ “คำสอนที่ดี” กับนักเรียน/สมาชิกของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 79-80   โรม 11:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *