วันอังคารที่ 23 สิงหาคม สุภาษิต 24:13-14 “สติปัญญา”

บุตรชายของเราเอ๋ย จงรับประทานน้ำผึ้งเพราะเป็นของดี
และน้ำผึ้งที่หยดจากรวงนั้นมีรสหวาน
จงรู้เถอะว่าปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแก่วิญญาณ
ถ้าเจ้าพบปัญญา ก็จะมีอนาคต และความหวังของเจ้าจะไม่ถูกตัดออก

Q1 การมีชีวิตที่ “มีสติปัญญา” จะส่งผลอย่างไรในการดำเนินชีวิตของเรา?
Q2 อะไรคือ “สติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณ” ที่คุณยังขาดอยู่? และคุณต้องทำอย่างไรที่จะมีสติปัญญาเหล่านั้น?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  สดุดี 113-115   1 โครินธ์ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *