วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม สดุดี 3:4-5 “นอนไม่หลับ”

ข้าพระองค์ร้องทูลพระเจ้า และพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์จากภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์
ข้าพเจ้านอนลงและหลับไป ข้าพเจ้ากลับตื่นขึ้น
เพราะพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้า

Q1 คำว่า “ร้องทูล” “ตรัสตอบ” “นอนลง” และ “อุปถัมภ์” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “หลับไป” (ตลอดคืน)?
Q2 ถ้าคุณกำลังมีปัญหา “นอนไม่หลับ” จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม พระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยให้คุณนอนหลับตลอดคืนได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 119:89-176   1 โครินธ์ 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *