วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 1 พงศ์กษัตริย์ 8:56 “พระสัญญาของพระเจ้า”

“สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงพระราชทานการหยุดพักแก่อิสราเอล
ประชากรของพระองค์ ตามซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกประการ
พระสัญญาอันดีทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาทางโมเสส
ผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่ล้มเหลวสักคำเดียว

Q1 “พระสัญญาของพระเจ้า” มีลักษณะอย่างไร?
Q2 การที่พระเจ้าไม่เคย “ผิดสัญญา” ที่ได้ให้ไว้แม้แต่ครั้งเดียว ทำให้คุณมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เยเรมีย์ 20-21  2 ทิโมธี 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *