วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 1 ซามูเอล 3:8 “การตอบสนอง”

และพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลครั้งที่สาม ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลี
กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าอยู่นี่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า”
แล้วเอลีจึงหยั่งรู้ได้ว่า พระเจ้าทรงเรียกเด็กนั้น

Q1 คำว่า “ทรงเรียก” “ครั้งที่สาม” และ “ลุกขึ้น” ช่วยให้เราเห็นถึง “การตอบสนอง” ของซามูเอลที่มีต่อการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 “ข้าพเจ้าอยู่นี่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า” ประโยคนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เมื่อพระเจ้าทรงตรัสกับคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เยเรมีย์ 40-42  ฮีบรู 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *