วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน กาลาเทีย 6:9 “ทำดี”

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี
เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

Q1 อะไรคือเหตุผลที่คริสเตียนไม่ควรหยุด “ทำดี”?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณอย่างไรในเรื่องดีๆ ที่คุณกำลังทำอยู่?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เยเรมีย์ 43-45   ฮีบรู 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *