เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 1 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:1-18

โมเสสบอกว่า ข้าพเจ้าผู้เดียวแบกท่านทั้งหลายไม่ไหว” (ข้อ 9)  และเรียกร้องให้คนอิสราเอลเลือกคนที่มีปัญญา เพื่อจะช่วยดูแลชนชาติของพระเจ้า ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คุณจะนำมาใช้ในการรับใช้พระเจ้า และดูแลคริสตจักรอย่างไร? และถ้าพระเจ้าเลือกคุณให้มีส่วนในการดูแล หรือรับใช้ในคริสตจักร คุณจะเตรียมตัวอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *