วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ สดุดี 37:1-3 “อย่าอิจฉา”

อย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทำชั่ว อย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิด
เพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้า และแห้งไปเหมือนพืชสด
จงวางใจในพระเจ้า และกระทำความดี
ท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัย

Q1 คำว่า “อย่า” “ไม่ช้า” “จะเหี่ยวไป” และ “แห้งไป” ช่วยให้เรา “ไม่หงุดหงิด” “ ไม่โมโห” หรือ “ไม่อิจฉา” เมื่อเห็นคนที่กระทำความชั่วร้าย ทำในสิ่งที่ผิด ทำในสิ่งที่ไม่ดี แต่กลับมีชีวิตที่สุขสบายอย่างไร?
Q2 คำว่า “วางใจในพระเจ้า” “ชื่นบาน” และ “ปลอดภัย” จะช่วยให้คุณยังยืนหยัดในการกระทำความดี แทนที่จะหันไปกระทำความชั่วเหมือนคนอื่นๆ ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     กันดารวิถี 20-22    มาระโก 7:1-13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *