วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน โรม 12:9-10 “จง….”

จงรักด้วยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี
จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้หลักการในการดำเนินชีวิตร่วมกับพี่น้องอย่างน้อย 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ขอนี้มาใช้ในคริสตจักรพระคุณ / ในครอบครัว / ในโรงเรียน / ในมหาวิทยาลัย / ในที่ทำงาน อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1ซามูเอล 4-6  ลูกา 9:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *