วันเสาร์ที่ 15 เมษายน สดุดี 46:10 “รู้ว่า เราคือพระเจ้า”

จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า
เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก”

Q1 “รู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า” มีความหมายว่าอย่างไร?
Q2 การเป็นคริสเตียนของคุณ ทำให้คนอื่นๆ “ได้รู้จักพระเจ้า” มากขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 ซามูเอล 27-29 ลูกา 13:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *