เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 29 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 19:1-21

บทที่ 19 กล่าวถึงเมืองลี้ภัยและกระบวนการยุติธรรม เมืองลี้ภัยมีเพื่อคนที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนา เพื่อว่า เราจะไม่ตัดสินใครโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอน และเพียงพอ (ดู 1 ทิโมธี 5:19) ลองคิดพิจารณาว่า คุณจะนำหลักการนี้มาใช้ในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *