เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 30 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 20:1-20

เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการสงคราม ในข้อที่ 19 – 20 ได้พูดถึงเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างน่าสนใจ จากเหตุการณ์นี้ เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษ์โลกของเราอย่างไร? โดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกร้อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *