ค่ายคริสตจักร 10-12 ส.ค. 2013

ค่ายคริสตจักร

หัวข้อค่าย : รักต้องรับใช้    วิทยากร : อ.ล่ายเถิงเซิน
สถานที่ : สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์พัทยา
รับสมัคร : คุณชูพรรณ คุณวรทัย คุณหยางเอินซิ่น

ขอเชิญพี่น้องจัดเวลาไปร่วมค่ายปีนี้ด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *