วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 14:9-15 “กษัตริย์อาสา – คำอธิษฐาน”

แม้ว่ากษัตริย์อาสาจะสร้างเมือง และกำแพงอย่างแข็งแรง รวมทั้งมีกองทัพที่เพียบพร้อมด้วยอาวุธทั้งโล่ใหญ่ หอก ธนู ซึ่งมีกำลังพลถึง 580,000 คนแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของเศราห์ชาวเอธิโอเปียซึ่งมีจำนวนถึง 1,000,000 คน พร้อมรถรบอีก 300 คัน เหตุการณ์นี้เป็นอีกครั้งที่ทดสอบความเชื่อของพระองค์กับพระเจ้า

Q1  กษัตริย์อาสาใช้วิธีการใดในการต่อสู้กับกองทัพที่มีมากกว่าถึงเท่าตัว และผลที่ออกมาเป็นอย่างไร? (ดูข้อ 11, 13 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำบทเรียนจากชีวิตของกษัตริย์อาสามาใช้อย่างไรในการดำเนินชีวิตของคุณกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *