วันรวีวารศึกษา 2011 (5 มิ.ย.)

10.00 นมัสการร่วมกัน
12.00 รับประทานอาหาร
13.30 ร้องเพลง เล่นเกมส์ โดยแบ่งกลุ่มตามชั้นรวีฯ
15.00 ทานอาหารว่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *